Privacy-beleid

 

LWE automotive hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door ons te houden aan de Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy-beleid geven we informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten.

LWE automotive:

 • verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze staan beschreven in dit privacy-beleid;
 • vraagt alleen naar persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden;
 • treft passende technische en/of organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • verwijderd klantgegevens van inactieve klanten die langer dan twee jaar geen opdracht hebben verstrekt;
 • is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze. Klanten kunnen te allen tijde vragen om verwijdering uit het klantenbestand.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door LWE automotive verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het versturen van offertes & facturen voor onze werkzaamheden, zoals onderhoud & reparatie aan automotive, heftruck & intern transport;
 • het informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens vragen wij aan u?
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij:

 • (bedrijfs-)naam, adres en woonplaats;
 • kenteken van uw auto(‘s);
 • telefoonnummer;
 • emailadres.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Daarnaast wordt onze fiscale administratie gedaan door een accountantskantoor. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Vragen
Indien u na het doornemen van ons privacy-beleid, of in algemene zin, vragen heeft dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

LWE automotive
Noordenbos 5
4931 VA Geertruidenberg
info@lweautomotive.nl 
06 15 56 25 14